ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ Городківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 24.10.2021 15:23
Кількість переглядів: 634

                                                                                                                               Затверджено

                                                                                                                               Рішення №  12 сесії 8 скликання

                                                                                                                               Городківської сільської ради

                                                                                                                               від     жовтня 2021 року

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                                          ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО   ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

               Городківської сільської територіальної

                            громади на 2022-2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

             Вступ……………………………………………………………….   3 ст.

1.    Паспорт Програми…………………………………………………     5 ст.

2.    Соціально-економічна характеристика Городківської територіальної   

       громади………………………………………………………………    6 ст.

            2.1. Загальна характеристика………………………………………………………    6ст.

2.2. Географічне розташування та природні ресурси…………………………….6ст.

2.3. Економічний потенціал громади…………………………………………………6ст.

2.4. Інфраструктурне забезпечення………………………………………………….7ст.

             2.5. Заклади бюджетної сфери……………………………………………………….7ст.

3.     Аналіз соціально-економічного розвитку  Городківської сільської   

        територіальної громади за минулий період……………………     8 ст.

4.     Цілі та пріоритети розвитку Городківської територіальної громади     

        на  2022-2024 роки……………………………………………….       13 ст.

              4.1. Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та розвиток

                   малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій…………..   15ст.

              4.2.  Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності   

                  використання бюджетних коштів…………………………………………… 

              4.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій………  16ст.

              4.4. Впровадження заходів з енергозбереження…………………………………   18 ст.

              4.5. Дорожньо-транспортний комплекс…………………...…………………….    17ст.

              4.6. Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація забруднення   

                  навколишнього середовища Городківської сільської ради …………            18 ст.

             4.7. Соціальний захист населення…………………….………..………………         19 ст.

             4.8. Освіта……………………………………………………………………………       20 ст.

             4.9. Охорона здоров’я………………………………………….…........................       21ст.

             4.10. Культура та туризм………………………………………………………           22 ст.

            4.11. Молодіжна і сімейна політика……………………………....................        23 ст.

            4.12. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю…………………          24 ст.

            4.13. Захист прав та інтересів дітей……………………………… ……..           25 ст.

4.14. Розвиток фізичної культури і спорту……………………………              25 ст.

           4.5. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та техногенна

                    безпека…………………………………………………………………………      26 ст.

  5.     Ризики та можливі перешкоди………………………..                                                                                             26 ст.

  6.      Контроль за ходом реалізації Програми……………..             28 ст.

  7.     Додатки « Основні завдання та механізми реалізації Програми соціального і   

            економічного розвитку Городківської  сільської ради  на 2022-2024  роки»

                 Додаток  1   «Дорожньо-транспортний комплекс»  …………………………………     29 ст.

               Додаток 2    «Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація   

                                      забруднення  навколишнього середовища»…………………………….       30 ст.

               Додаток 3   «Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та     

                               розвиток малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій»..32 ст                    

               Додаток 4    «Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій»…33 ст.

               Додаток 5     «Соціальний захист населення»…………………………………………….. 34 ст.

               Додаток 6   «Охорона здоров'я»…………………………………………………………….. 35 ст.

              Додаток  7  «Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми 

                                      та молоддю, захист прав та інтересів дітей»……………………….    36 ст.

              Додаток 8   «Розвиток фізичної культури і спорту»………………………………….    37 ст.

              Додаток 9   «Освіта»  ……………………………………………………………………..       38 ст.    

              Додаток 10  «Культура, туризм та збереження історичної спадщини»………       39 ст.

             Додаток 11    « Розрахунок надходження до бюджету податку та збору  на доходи     

                                      фізичних осіб по бюджету Городківської сільської громади на                     

                                             2022-2024   рік»……………………………………………………………40 ст.

 ВСТУП

   Програма економічного і соціального розвитку Городківської сільської територіальної громади на 2022-2024 рік ( далі – Програма) розробленна відповідно до Законів України « Про місцеве  самоврядування  в Україні»,       « Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2012 № 5463 .

« Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», розпо-рядження голови обласної державної адміністрації від 23.06.2021р. ;№ 510

В основу проекту Програми включені положення Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, Стратегії збалансованого  регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та Плану її реалізації на 2021-2023роки, Стратегії розвитку Городківської територіальної громади до 2030 року та Плану її реалізації 2021-2023 роках.

     Метою Програми визначено створення умов для забезпечення динамічного, збалансованого розвитку, зростання добробуту та підвищення якості життя населення громади шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. При розробці Програми було зібрано та опрацьовано інформацію виконавчих органів усіх сіл, які входять до громади , суб’єктів господарювання. Також, при формуванні проекту Програми економічного і соціального розвитку Городківської сільської громади на  2022-2024 рік враховувались основні завдання місцевих середньострокових цільових (комплексних) програм, основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів. Програма передбачає створення гармонійного середовища життєдіяльності людини за рахунок підвищення ефективності використання  економічного та соціального потенціалу  громади, мобілізації місцевих, інвестиційних ресурсів.

    У процесі виконання Програма може уточнюватися та корегуватись на підставі рішень сесії сільської ради.

Напрями, завдання та реалізація програми буде конкретизуватися в додатках до неї.

   Термін реалізації програми – 2022-2024 рік.

 

      Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: власних надходжень до місцевого бюджету, субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджету, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів,, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Заходи Програми спрямовані на запобігання впливу на економіку громади негативних внутрішніх і зовнішніх чинників, утримання позитивних тенденцій в економіці громади, підвищення рівня та стандартів життя жителів громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Городківської сільської  ради  громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Паспорт Програми

 

Назва програми

Програма соціально-економічного розвитку Городківської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки

Мета програми

Узгодження спільних дій сільської ради та суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку громади

Очікувані результати

Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя населення за рахунок створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку територіальної громади

Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Городківської  сільської ради на 2022-2024 роки

Городківська  сільська рада

Розробник Програми

Відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку ,інвестицій та планування.

Співрозробники Програми

Фінансовий відділ, загальний відділ, відділ з юридичних питань, земельних та комунальних відносин, відділ освіти, культури, молоді та спорту, інші органи місцевого самоврядування, підприємства та установи

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Городківської  сільської ради

Термін реалізації Програми

2022-2024 роки

Обсяги та джерела фінансування Програми

Бюджет Городківської сільської територіальної громади, державний бюджет,обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, тис. грн:

Будуть визначатися відповідно до затверджених цільових програм та надходжень до місцевого бюджету, в межах коштів передбачених бюджетом Городківської сільської територіальної громади на кожний бюджетний рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Соціально-економічна характеристика Городківської територіальної   громади.

 

2.1. Загальна характеристика

   Городківська  сільська рада  територіальна громада утворена  внаслідок об’єднання дев’яти  сільських рад:

- Городківська сільська рада;  Гарячківська сільська рада; Андріяшівська сільська рада; Джугастрянська сільська рада; Вербська сільська рада; Вільшанецька сільська рада; Савчинецька  сільська рада; Дахталійська сільська рада;Кісницька сільська рада.

Та рішенням №12 11 сесії 8 скликання Городківської сільської ради були об’єднані в старостинські округи:

-Дахталійський старостинський округ(с.Дахталія,с.Савчино,с.Мар’янівка,с.Марянівське, с.Теклівка)- 644 жителя

- Андріяшівський старостинський округ (с.Андріяшівка, с.Висока Гребля, с. Горби, с.Кринички, с.Кісниця)- 858 жителів

- Вільшанецький старостинський округ( с..Файгород, с.Рудник с.Доярня, с.Вільшанка)- 1100 жителів

- Гарячківський старостинський округ ( с.Гарячківка, с.Одаї)-1671 житель

- Джугастрянський старостинський округ (с.Леонівка,с.Петрунівка,с.Суха Долина,с.Джугастра)- 551 житель

- Вербський старостинський округ (с.Шуми,с.Долинка,с.Вербецьке, с. Веребка)- 876 жителів

            Станом на 01.10.2021 року загальна кількість мешканців складає 11031 осіб

           

2.2. Географічне розташування та природні ресурси

   Територія Городківської сільської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції сільських рад, що об’єдналися. Адміністративний центр громади знаходиться в с. Городківка.

     Городківська територіальна громада - Тульчинського району, Вінницької області розташована на  березі  річки Шумилівка  яка бере  свій  початок в  с. Марківка Томашпільського району Вінницької області  і  впадає  в  річку  Дністер. На півночі і північному заході  межує з Вапнярською ТГ та Томашпільською громадою; на сході, та південному  сході - Крижопільська громада, Піщанська громада. Сусіди з західної та південо західної сторони  – Ямпільська громада.

  Громада  розкинулась  на схилах гір, утворених текучими дощовими і талими водами. Грунти та  клімат сприятливі  розвитку землеробства, вирощування садів, ягідників.

     Городківська територіальна громада знаходиться  на півдні Вінниччини. Це одна із найбільших територіальних громад сільського типу в області. Відстань до районного центру Тульчин - 55 км, до обласного центру м. Вінниці – 130 км. Залізничний вузол знаходиться в Крижопільській селищній громаді . Територія громади відноситься до Волино – Подільської височини і являє собою хвилясто – горбкувате плато, порізане долинами річок і глибокими ярами. Територія громади розташована в зоні лісостепу. Висота над рівнем моря- 160 м. Загальна площа територіальної громади складає  462,04 км.кв.

     Грунти всієї території громади чорноземні, а по берегах річки є значні поклади вапняку. Найбільш розповсюдженими є темно-сірі опідзолені ґрунти. Територія одного із сіл громади, а саме, Гарячківка, належить до унікальної природної території - гряди вапнякових відкладів-залишків колишніх гротів, що утворилися на дні колишнього моря. Громада має в користуванні корисні копалини: вапняк, глину, пісок.

 

 2.3. Економічний потенціал громади

   На території Городківської сільської ради функціонують торгівельні заклади, автозаправна станція, заклади громадського харчування, кафе, ковбасний цех, СТО, Крижопільський цукровий завод  – переробка цукрового буряка, завод по виготовленню гіперпресованої цегли в с. Гарячківка.

У галузевій структурі сільського господарства провідним є рослинництво, тваринництво. 

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва та мають найбільші площі землі в обробітку: ПрАТ «ПК«Поділля», ФГ «Мордванюк В.Н.», ФГ «Кравець О.П.», СПП « Кісниця»,ФГ « Заграва» Кубаль В.Г, ФГ Симоненко Д.Д., ФГ Гасяк Г.Д,  ФГ Бабій Ю.П. та  ФГ Трач В.М,

           

2.4. Інфраструктурне забезпечення

   Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування державного та місцевого значення.  Залізничний транспорт в Городківській ТГ відсутній. Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей, як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Територію громади перетинає дорога державного значення Т-02-02 Умань-Ямпіль-Могилів-Подільський, що забезпечують доступність вантажоперевезень, однак дорога в незадовільному стані. На території громади розроблені транспортні маршрути, як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками лише з сіл:  Городківка та Гарячківка. Інші населені пункти територіальної громади не забезпечені. Одним з найважливіших питань територіальної  громади є стан дорожнього покриття на переважній більшості доріг. Загальна протяжність доріг територіальної громади складає 438 км. Усі села громади забезпечені електропостачанням від загальних електромереж. На території громади газифіковано три населених  пунктів. Житлові  приміщення опалюються природнім  газом та твердим паливом.

Телефонним зв’язком  та інтернетом до кінця року будуть  забезпечені всі населені пункти громади. Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення - 80 км. Загальна протяжність централізованого водопостачання територіальної громади складає 44 км, загальна протяжність каналізації складає 14 км. Населення села, що не підключене до централізованого водопостачання користується водою з шахтних колодязів, каналізування – користується дворовими вбиральнями з вигрібними ямами.

    Ключовою проблемою у сфері поводження з відходами є відсутність власного полігону для захоронення ТПВ, відсутність сміттєвозів, збільшення об’ємів відходів та їх накопичення, відсутність в регіоні сміттєпереробного заводу, утворення стихійних сміттєзвалищ на території громади що потребує негайного рішення цих проблем.

 

2.5. Заклади бюджетної сфери

   Станом на 01.10.2021 року структура виконавчого органу Городківської сільської ради       

    становить 53 штатних одиниць та складається з наступних відділів:

- фінансовий відділ,

- відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку планування та інвестицій,

- юридичний відділ,

- відділ ЖКХ,архітектури, містобудування, транспорту,благоустрою,земельних відносин,

- служба у справах дітей,

- центр  надання адміністративних послуг,

- відділ соціального захисту та соціального забезпечення,

- відділ освіти культури,спорту і туризму.

            Городківською сільською радою створено комунальний заклад « Центр надання    

  соціальних послуг Городківської  сільської ради», який обслуговуватиме людей похилого віку,     

  одиноких, непрацездатних та людей з інвалідністю.

            У громаді налічується 3 загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів,  2 загальноосвітні школи      І – ІІ ступеня, та 8 закладів дошкільної освіти, Городківська школа мистецтв, ДЮСШ,

КЗ « Центр культури, дозвілля та спорту Городківської сільської ради»,  КЗ « Публічна бібліотека Городківської сільської ради».

Медичну допомогу населенню громади надають:

- 4 фельдшерські пункти (Леонівка,Кісниця,с.Мар’янівка,Андріяшівка);

- 4 фельдшерсько - акушерські пункти (Савчино, Висока Гребля, Дахталія,  Джугастра);

- 3  амбулаторії (Вербка, Гарячківка, Вільшанка);

- Городківська амбулаторія загальної практики- сімейної медицини.

       

 

 

 

3. Аналіз соціально-економічного розвитку  Городківської сільської територіальної громади за минулий період

 Діяльність сільської ради  у 2021 році була направлена на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки мало захищених верств населення.

Сільське господарство

   Аграрний сектор є стратегічною галуззю економіки Городківської територіальної громади, що забезпечує продовольчий ринок регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць, підтримує розвиток сільських територій.

Загальна кількість сільськогосподарських угідь складає  39080,62 га.

Агропромисловий комплекс представлений активними сільськогосподарськими підприємствами, із них ПрАТ « ПК Поділля»,  Крижопільський цукровий завод-  переробка цукрового буряка.

Також  найбільшими фермерськими господарствами : ФГ «Мордванюк В.Н.»  ФГ «Кравець О.П.», СПП « Кісниця»,  ФГ « Заграва» Кубаль В.Г , приватні підприємства та одноосібники.

 

Доходи бюджету

 

За 9 місяців 2021 року до бюджету сільської територіальної громади зараховано 947 468,04 грн власних надходжень що становить 72,9% виконання до плану .

Дохід загального фонду сільського бюджету39 961 903,40 грн що становить 70,26% виконання  до уточненого річного плану-56 878 500 грн( без врахування трансферів) та 38 164 375 грн до уточненого плану на 9 місяців. Виконання становить 104,71%.

В структурі надходжень ( без урахування міжбюджетних трансферів) перше місце займає  ПДФО – яке становить за 9 місяців 25 691 359,64 грн це 64,3% в структурі. Друге місце в структурі надходжень займає єдиний податок – 19,3% за 9 місяців надійшло – 7 710 115,42 грн . Третє місце в структурі займає плата за землю11,4% це – 4 544 372,33 грн.

До доходів спеціального фонду сільського бюджету( без урахування міжбюджетних трансферів) за 9 місяців надійшло 1300162,90 грн,  що складає 108,2% від уточненого плану за даний період або 104,8% до річного плану. Питому вагу в спец. Фонді становить екологічний податок 21,6% за 9 місяців надійшло 280 424,67 грн. 

  

Фінансування заходів

Фінансування видатків загального фонду бюджету здійснювалося в межах коштів, які надходили до його доходної частини.

Наявні ресурси спрямовувались в першу чергу на фінансування захищених статей бюджету.

Найбільша питома вага очікуваних видатків загального фонду становить по:

фінансування закладів освіти – 43 217 151,40 грн.

фінансування органів місцевого самоврядування – 6 730 532.грн.

фінансування житлово-комунального господарства –855 793,55грн.

фінансування культури і мистецтва – 2 542 869,47 грн.

фінансування фізичної культури та спорту –29877,63 грн.

фінансування соціального захисту та соціального забезпечення – 578 672,53 грн.

фінансування  діяльність адмін. апарату –2 830 903,17грн.

фінансування утримання КУ « Центр надання соціальних послуг » - 2 765 513,94 грн

Протягом поточного року було забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати, оплату за спожиті енергоносії та інші захищені статті. Планові показники за 9 місяців повністю забезпечують потребу на цей період. Заборгованості по захищеним статтям видатків на кінець звітного року не передбачається.

 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу

  Станом на 01.09.2021 рік в громаді зареєстровано 12 малих підприємств та 125 фізичних осіб- підприємців з них 64 фермерських господарств, 39 магазинів та кафе. Як і раніше , більшість підприємців 90% надають перевагу торгівельному бізнесу, послуги надають понад 9% від загальної кількості, і тільки 1% вирішили займатись виробництвом.

   З метою збалансування інтересів влади, суспільства та бізнесу постійно надається  підприємствам допомога у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просування  інноваційної продукції на ринку. Розширено можливість  інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.

 

 

Освіта

У територіальній громаді створюються всі необхідні  умови для розвитку системи освіти.

 У 2021 році мережу дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти було приведено у відповідність вимогам до освітніх потреб та законів України про освіту. Здійснено моніторинг наповнюваності  закладів освіти і за результатами його була проведене реорганізація шкіл та садочків по селах громади. Організовано роботу щодо підвищення кваліфікації та атестаційну комісію для педагогічних працівників. Організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів , які проживають за межами пішохідної доступності, до місць навчання й додому,модернізовано існуючу матеріально – технічну базу закладів освіти.

   Освітні послуги на території Городківської сільської територіальної громади надають:

Дві опорні  загальноосвітні школи І-ІІІ ст..№1 та №2 с.Городківка;

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст с. Гарячківка, загальноосвітня школа І-ІІ ст.. с.Вербка та с.Вільшанка, та 8 закладів дошкільної освіти. У новому навчальному  році в закладах освіти , які є в мережі громади,навчається 1174 дітей ( 942-ЗЗСО; 232- ЗДО).

  Освітній процес в закладах загальної середньої освіти забезпечують 138 педагогічних працівників. На території громади також функціонує Городківська школа мистецтв де розвивають свої творчі здібності  63 вихованців. Навчальо – виховну роботу здійснюють 6 досвідчених та креативних викадачів. Крім того у 2021 році була створена Городківська ДЮСШ,в якій навчаються майже 92 дитини та тренерський склад – 6 осіб.

Вартість навчання на одного учня у 2020-2021 навчальному  році склала:

Городківська ЗСШ І-ІІІ стп. №1 - 35 тис.грн в рік

Городківська ЗСШ І-ІІІ стп. №2-41 тис. грн в рік

Гарячківська ЗСШ І-ІІІ стп.-50,2  тис. грн в рік

Вербська ЗСШ І-ІІ стп.-  )-65,6  тис. грн в рік

Вільшанецька ЗСШ І-ІІІ стп. –68,8  тис. грн в рік

На ремонтні роботи в закладах освіти було потрачено 96 тис.грн  коштів місцевого бюджету.

 

Підтримка сім’ї , дітей та молоді

На первинному обліку дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей перебувають 25 дітей, з яких охоплено сімейними формами виховання 25 дітей, що становить 100% від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку. Три дитини перебуває в закладі  інституційного догляду, проводяться заходи по влаштуванню до сімейних форм виховання. З метою подолання соціального сирітства службою у справах дітей спільного з районним відділом освіти, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводяться обстеження умов утримання та виховання дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Робочою групою відвідано 63 сім’ї, про що складено відповідні акти обстеження. Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення 10 осіб, шість  - попереджено. В 2021 році повідомлення про дітей, які постраждали від жорстокого поводження та насильства в сім’ї, до служби у справах дітей не надходили. Джерела фінансування заходів були загалом спонсорські- ФГ «Флора»-2000 грн,  ФГ « Кравець О.П.»- 2000 грн, ФГ « Копанов »- 960 грн.

 

Соціальний захист та охорона здоров’я.

 

Одним з найбільш важливих напрямків роботи виконавчих органів сільської ради є соціальний захист населення та забезпечення охорони здоров’я. З метою забезпечення потреб соціально вразливих верств населення в Городківській сільській  раді затверджено та діють 10 сільських програм:

1) Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Городківської територіальної громади на приміських маршрутах загального користування залізничним транспортом на 2021 рік; згідно цієї програми за 9 місяців відшкодовано коштів за перевезення пільгових категорій населення в кількості 78 осіб, через Одеську «Укрзалізницю» в сумі 6734,38 грн.

2) Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Городківської територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2021 рік; згідно цієї програми за 9 місяців перевезено пільговиків та відшкодовано коштів на АТП 37931,86 грн;

3) Програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільгове користування послугами зв’язку на 2021 рік; згідно якої перераховано через Вінницьку філію АТ «Укртелеком» 1014,80 грн. для трьох пільгових категорій громадян;

4) Програма надання грошової допомоги за зверненнями громадян у невідкладних випадках на 2021 рік; згідно якої виділено 171500 тис. грн. на надання одноразової матеріальної допомоги на лікування складних випадків.

5) Програма підтримки вдів постраждалих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою на 2021 рік відшкодовано 1 особі 1 раз в рік суму 1250 грн;

6) Про затвердження Програми підтримки дітей з інвалідністю на 2021 рік.

7) Про затвердження цільової програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Городківської територіальної громади та за необхідності отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік відшкодовано 4 особам щомісячно на суму 194112 тис. грн.

8) Про затвердження Програми «Соціальні послуги» на 2021 рік. згідно якої виплачена компенсація 19 особам на суму 160229,49 тис. грн. які надають соціальні послуги по догляду на непрофесійній основі.

9) Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій громадян на 2021 рік.

10) Про затвердження Програми соціальної підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали участь в ООС(АТО) на 2021 рік. Щомісячно відшкодовується кошти на проїзд в розмірі 200 грн трьом членам сімей загиблих військовослужбовців, за 9 місяців відшкодовано 4800 грн.

В серпні – вересні 2021 року  забезпечено оздоровленням та відпочинком 7 дітей пільгової категорії за рахунок коштів обласного бюджету, з них:

2) діти учасників АТО – 5 осіб;

3) діти із багатодітних родин – 2 осіб;

В 2021 році до Програмного комплексу «ІІС «Соціальна громада» підключені 2 працівники відділу ЦНАП.

Спеціалістами відділу за 9 місяців 2021 року прийнято 765 заяв на призначення усіх видів державних допомог. Всі заяви з документами скановані та занесені до ПК «ІІС «Соціальна громада» (тобто сформовано електронну заяву) та відправлено до управління соціального захисту населення райдержадміністрації для подальшої обробки. Паперові справи занесені  до реєстру передання прийнятих документів щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та  передані до управління.   Також спеціалістами відділу здійснено перевірку внесених старостами та ЦНАПом заяв до Програми «Соціальна громада». Спеціалістами відділу надано 1638 консультацій щодо подання заяви та документів.

 

Благоустрій

    За період з 1.01.2021-24.09.2021р на благоустрій витрачено 610,430 тис. грн, в тому числі для забезпечення  благоустрою населених пунктів громади було спрямовано -206,856 тис. грн, проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на загальну суму 403,612 тис. грн.    За рахунок коштів бюджету ТГ при проведенні заходів по благоустрою кладовищ, пам’ятників, площ та ін. населених пунктів громади було придбаного господарчі матеріали, а також виплачено винагороди по договорах ЦПХ за надані послуги по обкошуванню та впорядкуванню територій. Було придбано 2 каналізаційних насоси, 2 електродвигуна до насосів для безперебійної подачі питної води, закуплено  6 лічильників . Були виконані роботи з поточного ремонту доріг с. Городківка : вул.Комарова, вул. Жовтого, вул. Яворівська, вул. Григорія Коваля, вул. Панфілова, вул. Нахімова, вул. Першотравнева, вул. Вербова, вул. Трублаїні, вул. 3-й пров.Трублаїні.; в с. Гарячківка: вул. Соборна, вул. Молодіжна; в с. Вільшанка: вул. Південна, вул. Комарова, вул. Берегового, вул. Пирогова, вул. Садова.  За сприяння ПрАТ ПК «Поділля»:проведено грейдерування доріг на території громади протяжністю 149 км.; надано для ремонту доріг відсів вапнякового каміння – 8 тис тон. та вапняковий щебень 5,5 тис.тон. Підприємство «Шляхбуд» надало  відсіву 650 т., щебеню 180 т. та проводило грейдерування  доріг в с. Джугастра.   Встановлено спортивний майданчик в рамках проекту «Активні парки». Відновлено 2 трактори МТЗ – 80 та екскаватор.

 

Сфера культури та духовності

На території Городківської територіальної громади  розташовані  наступні заклади культури : Городківський «Центр культури, дозвілля  та спорту», Вербський сільський будинок культури,  Вільшанський сільський будинок  культури,  Мар’янівський сільський будинок культури, Дахталійський сільський будинок культури, Савчинський сільський будинок культури, Джугастрянський сільський клуб, Високогреблянський сільський будинок культури, Кісницький сільський клуб, Леонівський сільський будинок культури, Гарячківський сільський будинок культури, музей М.П. Трублаїні с. Вільшанка.

Гордістю Городківського ЦКДС є народний духовий оркестр, керівником якого є Мазуркевич Віктор Іванович, та зразковий танцювальний колектив «Дивоцвіт», керівником якого є Магльований Роман Петрович. В   приміщенні  будинку  культури створена виставка напрацювань  засновника  духового   оркестру  села Городківка  Мазуркевича  І.В.  Цьогоріч Городківська громада мала честь провести на своїй території  – обласне свято духової музики «Сурми Поділля» імені Івана Вікторовича Мазуркевича на що було витрачено більше 100 000 грн коштів місцевого бюджету а також благодійні внески.

На базі бібліотеки-філії №1 с. Городківка створено КЗ «Публічна бібліотека Городківської сільської ради»  яка включає в себе 10 бібліотек-філій. У бібліотеках представляються книжкові виставки, вікторини, екскурсії, конкурси, тематичні вечори, семінари.

В культурних закладах працюють гуртки  художньої самодіяльності., проводяться святкові заходи,  концерти, заходи. Проводяться по всіх селах заходи, пов'язанні з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні. Розкривали таланти та показували свої аматорські творчі здібності учасники гуртків в будинках культури, а також на загально-громадських заходах.

 

Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури і спорту.

В територіальної громаді окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху , розвитку дитячо- юнацького спорту.

У громаді створено дитячо-юнацьку спортивну школу, де працюють 6 тренерів-викладачів з спортивних секцій волейбол, футбол, важка атлетика, в яких займається близько 100 учнів.

У 2021 році  проведено спортивні та спортивно – масові заходи:

 • проведено волейбольний турнір до  Дня виходу військ з Афганістану;
 • проведено велопробіг до Дня фізкультурника;
 • проведено футбольні турніри  між командами сіл громади;
 • підняття олімпійського прапора, олімпійський день.
 •  

 

Результати соціально-економічного розвитку Городківської територіальної громади за період 9 місяців 2021 року свідчать про те, що заходи, які вживаються виконавчим комітетом  сільської  ради  сприяють поліпшенню роботи провідних галузей господарського комплексу громади . Досягнуті результати дають можливість прогнозувати подальше зростання основних показників економічного і соціального розвитку у наступних 2022-2024 роках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Цілі та пріоритети розвитку Городківської територіальної   

                            громади  на 2022 -  2024 роки.

 

     У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної діяльності  громади на 2022-2024 роки, які спрямовані на всесторонній розвиток населених пунктів Городківської  сільської ради.

Програма розглядається як плановий документ найвищого рівня в громаді. 

      Програму розроблено на основі цільового підходу по напрямам з визначенням проблемних питань, напрямів діяльності їх вирішення та очікуваних результатів. 

Реалізація Програми буде забезпечена шляхом формування та вжиття комплексної системи заходів, визначених з урахуванням оцінки поточної ситуації та загального рівня розвитку населених пунктів громади. Її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів та передбачає об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесових кіл.

Основними проблемами соціально-економічного розвитку Городківської  територіальної громади є:

- нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;

- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних  

   інвестиційних проектів;

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;

- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;

- погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та

  дорожньої інфраструктури;

- зношеність а подекуди відсутність в населених пунктах сільської ради  

  водопостачання та водовідведення ;

- відсутність в деяких селах громади газифікації;

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти,    

  культури у сільській місцевості;

- дисбаланс наповнюваності сільських загальноосвітніх навчальних закладів , що   

  призводить до збільшення кількості малокомплектних шкіл;

- відсутність паспортизованих сміттєзвалищ та проблема з захороненням твердих   

  побутових відходів;

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами

               - незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях, та   

                відсутність достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;

              - низький рівень або  повна відсутність освітлення по окремих вулицях сіл громади;

 

 

   Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою соціально-економічного розвитку Городківської сільської громади на 2022-2024 роках. Щодо пріоритетів  на найближчі три роки було визначено що Городківська територіальна громада це:

 

1.    Громада із зручними умовами проживання та якісними соціальними та   

       адміністративними послугами;

2.    Громада з комфортними умовами для ведення бізнесу та залучення інвестицій;

3.    Громада із прозорим урядуванням та активними мешканцями;

4.    Громада спортивних здобутків та здорового способу життя;

5.    Громада із наданням якісних культурних, освітніх послуг та підготовка

        компетентних  випускників.

 

Відповідно до пріоритетів було визначено цілі, реалізація яких буде спрямовувати розвиток всіх сфер життєдіяльності до вищезазначених пріоритетів.

 Для пріоритету 1.  Громада із зручними умовами проживання та якісними соціальними та  адміністративними послугами;визначено наступні цілі:

 •  Запровадити заходи щодо енергозбереження та покращення технічного стану бюджетних установ (дитячі садки, школи, адмінбудівлі);
 •  Забезпечити ефективне реформування системи первинної медикосанітарної допомоги і створення на території Городківської громади ПМСД;
 • Створити умови для проведення активного відпочинку жителям громади та дозвілля молоді;
 •  Покращити дорожнє покриття на території громади;
 • Забезпечити надання всім мешканцям громади якісних комунальних послуг;
 • Створити умови для розвитку культурного і духовного середовища та  гармонійного розвитку людини;
 • Забезпечити проведення заходів, спрямованих на соціальний захист «категорійного» населення (сім’ї, що потрапили в скрутне становище, діти з особливими потребами, люди, що потребують психологічної та соціальної допомоги).

Для пріоритету 2. Громада з комфортними умовами для ведення бізнесу та залучення інвестицій передбачає реалізацію таких цілей:

 •  Реалізація сучасного підходу щодо розвитку землевпорядкування та просторового планування території громади (сіл);
 • Організувати проведення просвітницьких заходів серед населення щодо можливості ведення підприємницької діяльності в сільській місцевості;
 •  Забезпечити умови для сімейних фермерів для збільшення доданої вартості їхньої продукції;
 • Створити умови для розвитку переробної галузі  сільхозподарської продукції( молоко, сир, хлібобулочні вироби,мед);
 • Створити умови для розвитку  туристичної привабливості громади.

Для пріоритету 3. Громада із прозорим урядуванням та активними мешканцями поставлено цілі:

 •  Забезпечити умови для можливості населення (зокрема молоді) приймати активну участь у житті громади( молодіжна рада)
 •  Удосконалити способи комунікації з населенням та організувати можливість доступного та зрозумілого зворотного зв’язку із громадянами;

Для пріоритету 4. Громада спортивних здобутків та здорового способу життя  потребує виконання наступних цілей:

          -  Забезпечити умови для занять різними видами спорту по всій території громади;

         -   Сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

          -  Забезпечити можливості участі всіх верств населення у спортивних заходах на території  

              громади, району, області.

          -  Створити умови співпраці бізнесу, влади, громадських організацій для підтримки здорового

             способу життя на території громади.

           - Забезпечити усі села громади можливістю брати участь у реалізації  президенської  

             прогроми  « Здорова Україна».

 Для  пріоритету 5.  Громада із наданням якісних культурних, освітніх послуг та підготовка компетентних   випускників.  наступні:

 •  Забезпечити та зміцнити матеріальнотехнічну базу освітніх закладів для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг;
 • Забезпечити та зміцнити матеріально технічну базу закладів культури;
 • Забезпечити умови доступу до духовного та фізичного розвитку всіх категорій дітей, в тому числі дітей з особливими потребами;
 •  Створити умови для забезпечення потреб шкільної молоді в творчій самореалізації та самовдосконаленні обдарованих дітей та молоді;
 • Забезпечити ефективне реформування системи освіти у громаді, орієнтуючись на    державну політику інклюзивності.
 • Продовжити оптимізацію  та удосконалення мережі освітніх закладів, закладів позашкільної освіти та закладів культури.

  

    Всі вище перераховані цілі узагальнюють першочергові потреби розвитку громади та є орієнтиром розвитку не лише на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу. Досягнення поставлених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому. Більш детально та структурно із відношенням пріоритетів, цілей та завдань.

 

4.1. Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та розвиток малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій.

 

Проблемні питання:

Суперечність та неповнота чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність  

суб’єктів підприємництва.

Недостатній рівень професійних знань і досвіду підприємців-початківців щодо ведення

підприємницької діяльності в сучасних умовах.

Недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого

самоврядування та виконавчої влади.

Невпорядкованість та складність одержання дозволів на започаткування та проведення

підприємницької діяльності.

Труднощі з одержанням фінансування через високі відсоткові ставки на банківські

кредити, відсутність необхідної застави та кредитної історії у суб’єктів малого

підприємництва. Фактична недоступність довгострокового кредитування, що стримує

розвиток підприємництва виробничої сфери.

Недостатньо оперативне розповсюдження серед підприємців інформації щодо змін у

законодавстві України.

Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки підприємництва.

Тіньова економіка та виплата заробітної плати “в конвертах”.

Складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких

надається державна підтримка.

Складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення  

господарської діяльності. Обтяжливий процес підключення енергопотужностей,  

необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.

Складна воєнно-політична ситуація у країні.

 

Основні напрями діяльності:

Суттєве зменшення адміністративних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва.

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне

інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу.(додаток 3)

Надання практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у підвищенні їх

професійного рівня шляхом організації навчальних семінарів та тренінгів.

Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та

розширення спектра послуг. (додаток 3)

Розвиток харчової та переробної промисловості. (додаток 3)

Ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень,

земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу. (додаток 3)

Забезпечення реального партнерства між органами  місцевого самоврядування та бізнесом

шляхом налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями та організаціями

підприємців.

Формування переліку інвестиційний пропозицій для залучення інвесторів на територію

громади. (додаток 3)

Сприяння скороченню нелегальної і тіньової зайнятості населення громади та легалізації

трудових відносин. (додаток 3)

Сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств.

Забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу,

підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади. (додаток 3)

Недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.

Зниження адміністративного тиску на малий та середній бізнес.

З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, активізації інвестиційних

процесів у громаді, найбільш широкого залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних

ресурсів в розвиток економіки, соціальної сфери, медицини, освіти та культури

активізується робота щодо залучення позабюджетних коштів, зокрема, міжнародної

технічної допомоги у соціально-економічний розвиток Городківської сільської ради

шляхом взяття активної участі у конкурсах на залучення грантів.

 

Очікувані результати:

Зросте кількість зареєстрованих підприємств малого і середнього бізнесу та фізичних осіб-

підприємців.

Збільшення надходження до сільського бюджету.

Попередження фактів нелегального використання робочої сили.

Активне просування продукції підприємств громади на зовнішні ринки, а також пошук

нових ринків збуту вітчизняних товарів.

Збільшення обсягу експорту і забезпечення  позитивного сальдо торгівельного балансу.

Зростання позитивного інвестиційного іміджу територіальної громади.

Технічне і технологічне оновлення та зростання обсягів виробництва продукції, в тому

числі експортоорієнтованої.

Підвищиться рівень культури торгівельного обслуговування населення громади.

Збільшиться кількість сучасних магазинів та об’єктів побутового обслуговування

населення.

Створення умов для сталого розвитку громади.

 

 

4.2. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету  та ефективності використання бюджетних коштів

            Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання

            місцевого бюджету на 2021р є:

 •    забезпечення до бюджету податку на доходи фізичних осібв повному обсязі, з     

          врахуванням Фонду оплати праці до оподаткування в сумі                  ( додаток 11)

 • забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
 • забезпечення фінансової самодостатності території громади;
 • проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
 • зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
 • підвищення результативності бюджетних видатків;
 •  підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.

 

 

 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, своєчасної та

повної сплати платежів за користування майном в оренді а також плати за землю усіх форм власності;

 • налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше підвищення

рівня добровільної сплати платежів;

 • забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення

неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;

 • визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм;
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній

сфері;

 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів

та послуг, раціонального використання державних коштів;

 • забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, скорочення

видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо.

 • здійснення аналізу можливості доцільного  використання приміщень які є власністю

громади ;

 • здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора з метою відновлення

підприємств які раніше функціонували на території громади.

 

4.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Проблемні питання:

Запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Недостатній рівень виділення коштів з державного та місцевих бюджетів для виконання

робіт із землеустрою та охорони земель.

Не проведено інвентаризацію земель населених пунктів та земель

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Відсутність топографічної зйомки, містобудівної документації, генерального плану та

плану зонування території , більшості сіл громади.

            Недостатній контроль за земельними ділянками, які використовуються без  

            правовстановлюючих документів, аудит земельних ресурсів громади. Організація  

            ефективного використання земель, охорона та контроль за дотриманням земельного  

            законодавства.

Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення

товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем

землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та

впорядкування угідь.

Також, для часткового вирішення питання обліку земель громади не вистачає необхідних

інноваційних засобів обліку та вимірювання.

 

Основні напрями діяльності:

Проведення інвентаризації земель. (додаток 4)

Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Городківської

сільської ради.

Замовлення топографічної зйомки території населених пунктів Городківської сільської

ради та розроблення містобудівної документації, плану зонування, генерального плану

територій.  Охорона земель. (додаток 4)

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектних документацій.

Поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь. 

Забезпечення складання проектів та схем землеустрою територій, карти територіальної

громади, підписання договорів.

 

             Очікувані результати:

Визначення нормативної грошової оцінки забезпечить збільшення надходжень до

сільського бюджету від податку на землю та орендної плати.

Покращення інвестиційної привабливості території Городківської  сільської ради.

Розв’язання проблеми нового будівництва на території Городківської  сільської ради.

Введення територій в межі населених пунктів дозволить юридично закріпити фактичні

межі населених пунктів.

            Ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників

            земельних ділянок на території громади,забезпечить  здійснення обліку кількості та якості  

           земель, забезпечить обґрунтовану  ставку  орендної плати за землю,

4.4. Впровадження заходів з енергозбереження

 

Проблемні питання:

Значні обсяги споживання та неефективне використання енергоресурсів бюджетними  

установами, обмеженість коштів на їх оплату в умовах постійного зростання цін на  

енергоносії.

Висока енергоємність вироблення продукції, робіт та послуг у галузях економіки.

 

Основні напрями діяльності:

Упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в установах бюджетної  

сфери, сприяння таким заходам у господарюючих суб’єктів. (додаток 9)

Стимулювання населення на впровадження енергоефективних заходів у житлових

будинках. (додаток 2)

Утеплення приміщень, заміна вікон та проведення повної теплосанації.

 

            Очікувані результати:

Економія енергоресурсів та бюджетних коштів, які необхідні для опалення комунальних

закладів громади.

Реалізація енергоефективних заходів у житловій та громадській забудові.

Забезпечення комфортних умов для жителів населених пунктів Городківської  сільської

ради, дітей, учнів та вчителів навчальних закладів, пацієнтів та працівників закладів

охорони здоров’я, працівників громади.

 

4.5. Дорожньо-транспортний комплекс

 

Проблемні питання:

Стан автомобільних доріг постійно погіршується через хронічне недофінансування

дорожнього господарства, внаслідок чого ремонтні роботи виконуються не в повному

обсязі або зовсім не виконуються особливо на дорогах державного значення.

За  минулий період  сільською радою розпочато роботу по капітальному та поточному

ремонту доріг місцевого значення.

Але досі частина доріг місцевого значення потребує проведення капітального ремонту.

Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний

характер. Відбувається поступове руйнування доріг.

Недосконале транспортне сполучення та неповне а подекуди і повна відсутність  

охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів громади.

 

Основні напрями діяльності:

Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення. (додаток 1)

Забезпечення участі сільської ради в  ремонті доріг державного значення.

Виконання основних заходів в межах компетенції сільської ради з безпеки дорожнього

руху (аварійний ремонт бар’єрного огородження, обслуговування та ремонт зовнішнього

освітлення тощо). (додаток 2)

Створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у сфері послуг

пасажирських автоперевезень, вимагати заміну непристосованого автотранспорту.

Очікувані результати:

 

Утримання доріг загального користування місцевого значення в належному стані,

забезпечення безпечних умов руху на автомобільних дорогах, зниження аварійності на

дорогах за рахунок поліпшення умов руху, інформаційне забезпечення учасників

дорожнього руху. Створення комфортних умов для пасажирських перевезень.

Забезпечення транспортного сполучення сільських населених пунктів.

 

4.6. Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація забруднення  навколишнього середовища

 

Проблемні питання:

            Існують небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

            У громаді відсутній роздільний збір сміття та централізований вивіз сміття із населених

            пунктів сільської ради .

            На території сільської ради розташовані кладовища, братські могили, пам’ятники,   

            обеліски, які потребують постійного догляду, упорядкування та ремонту в зв’язку з

            фізичним зношенням.

            У громаді не утримуються в належному стані під’їздні шляхи, придорожні смуги та

           лісосмуги.

            Відсутня  чи частково зношена система водопостачання у частині населених пунктів

            Городківської  сільської територіальної громади.

            Також, на території Городківської  сільської ради функціонує  вуличне освітлення  в

            більшості сіл громади але є вулиці в окремих селах які потребують ремонту системи   

            вуличного освітлення, в тому числі заміні ламп вуличного електроосвітлення на   

            енергозберігаючих лампи, або нового проведення зовнішнього  освітлення.

 

Основні напрями діяльності:

    

           Інформаційно-просвітницька робота щодо доведення вимог правил благоустрою територій  

           громади до всіх суб?єктів господарювання та до населення громади;

           Недопущення виникнення заборгованості по оплаті житлово-комунальних послуг в  

           новоствореного комунального підприємства ,яке буде забезпечувати якісний благоустрій  

           громади;

           Поточний ремонт та реконструкція мереж вуличного освітлення. (додаток 2)

           Підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом продовження  

           встановлення енергозберігаючих світлодіодних світильників вуличного освітлення.

           Проведення переоснащення мереж зовнішнього освітлення, а саме: заміна світильників та  

           утилізація зношених світильників, заміна певних ділянок повітряних та кабельних ліній  

           електромережі, встановлення приладів для автоматичного керування освітленням,    

           створення  

           ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії для вуличного  

           освітлення населеного пункту.

           Догляд за зеленими насадженнями на території громади. (додаток 2)

Утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих територій.

Ліквідація несанкціонованих звалищ. (додаток 2)

Організація роздільного збору сміття у населених пунктах громади та налагодження  

 централізованого вивозу сміття. (додаток 2)

Утримання в належному стані кладовищ, памятників, обелісків. (додаток 2)

Будівництво, ремонт та облаштування огорож кладовищ.

Проведення робіт по відновленню, належному утриманню прилеглої території  

            адміністративних будівель Городківської  сільської ради та упорядкування об’єктів     

            благоустрою.

Будівництво та утримання малих форм, спортивного, дитячого майданчиків.

Оренда та придбання механічного обладнання – трактору, косарки для обкосу трав,  

 подрібнювача гілок, бензопил для видалення сухостою дерев, придбання машини для

збору ТПВ, придбання телескопічного навантажувача типу « Маніту»

Усунення пошкоджень елементів благоустрою (їх відновлення) до стану їх

функціонального використання за призначенням, який відповідає вимогам державних

стандартів, норм і правил. (додаток 2)

Улаштування стендів (дошок) для розміщення обяв, офіційної реклами.

Залучення до громадських робіт з благоустрою населених пунктів осіб з числа

безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості

.

Очікувані результати:

Поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сільської ради та

створення кращих умов для життєдіяльності населення.

Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище

та здоровя людини.

Підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню, з питань благоустрою та

санітарного очищення.

Забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;

Зменшення до мінімального рівня витрат на електроенергію та витрат при наданні послуг

зовнішнього освітлення.

Зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього  освітлення       Поліпшення благоустрою населених пунктів, забезпечення водопостачанням більшої

частини громади.

 

 

4.7. Соціальний захист населення

 

Проблемні питання:

Зростання рівня бідності серед населення громади.

Погіршення якості і рівня життя населення громади.

Поширення масштабів безробіття.

Недостатня соціальна захищеність та підтримка зі сторони держави ветеранів війни та

праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО та інших незахищених

верств населення.

Недостатня забезпеченість безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної

інфраструктури.

Основні напрями діяльності:

           

            Посилення соціального захисту вразливих верств населення. (додаток 5)

            Забезпечення додатковою соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних

            верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державної соціальної   

            допомоги, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм; (додаток 5)

Посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів державних  

допомог, відшкодуванням витрат за надані пільги окремим категоріям громадян.

(додаток 5)

Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу для

працевлаштування неконкурентоспроможних громадян.

Забезпечення в бюджетних установах та комунальних підприємствах громади зростання

заробітної плати відповідно до зростання мінімальних соціальних гарантій.

Очікувані результати:

Реалізація державних соціальних гарантій, посилення соціального захисту вразливих

верств населення.

Покращення соціального обслуговування інвалідів усіх груп та категорій, пенсіонерів,

одиноких непрацездатних громадян, а також громадян постраждалих внаслідок аварії на

ЧАЕС та внутрішньо переміщених осіб.

Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників

антитерористичної операції та їх родин.

Поліпшення якості життя працюючого населення, забезпечення реалізації прав і гарантій з

оплати праці працівників, збільшення розміру середньомісячної заробітної плати

працівників, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати на діючих

підприємствах ТГ.

 

4.8. Освіта

 

Проблемні питання:

Негативна демографічна ситуація. Зменшення кількості учнів в закладах освіти зумовлює

збільшення вартості навчання 1 сільського учня.

Малокомплектність шкіл громади.

Великі витрати на утримання закладів освіти та оплату за електроенергію та газ, що

спричиняє необхідність впровадження енергозберігаючих технологій. Частина систем

опалення потребує капітального ремонту.

Потребує оновлення матеріально-технічна база загальної середньої та дошкільної освіти.

Брак коштів на проведення основних видатків з сільського бюджету.

Досить розгалужена система навчальних закладів.

 

Основні напрями діяльності:

Забезпечення рівного доступу дітей Городківської  сільської ради до якісної освіти.

Проведення поетапного поточного ремонту у закладах освіти громади. (додаток 9)

Забезпечення високих стандартів навчання шляхом придбання навчально-методичних

матеріалів, приладів та сучасних засобів. (додаток 9)

Забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей,

які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку.   

 (додаток 7)       

Навчання дітей з особливими потребами, які проживають на території Городківської

громади, що дасть можливість здобувати даній категорії дітей повноцінну освіту.

 (додаток 5)

            Здійснення заходів щодо повного охоплення дошкільною освітою  дітей відповідного віку,           

            забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського   

піклування, дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні та дітей батьків, які мають

статус малозабезпечених відповідно до законодавства України, дітям батьки які є

учасниками АТО(ООС) та внутрішньо переміщеним особам. (додаток 9)

Забезпечення повноцінним харчуванням усіх здобудувачів освіти шкіл  громади.

(додаток 9)

Створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків,

нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей.

Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують

особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку,

спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних

новоутворень.

Збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною

та спортивно-технічною діяльністю.

Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць

навчання, роботи і додому за допомогою реалізації програми «Шкільниї автобус»

(додаток 9)

Створення нового освітнього середовища для учнів 1-х класів у частині реформування

середньої освіти та впровадження проекту « Нова українська школа».

Забезпечення ефективного функціонування опорного закладу освіти.

Реалізація освітніх потреб обдарованої молоді.

Підвищення активності та показників участі громади в районних, обласних,

Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах,

виставках, оглядах та ін.).

Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами закладів загальної середньої та

дошкільної освіти.

Належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення

постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів.

Забезпечення якісною питною водою дітей та учнів закладів освіти громади.

Обстеження технологічного обладнання їдалень закладів освіти, узагальнення та аналіз

інформації про стан технологічного обладнання  харчоблоків закладів освіти громади.

Оптимізація мережі закладів освіти, з урахуванням демографічних, економічних та

соціальних потреб громади.

Допомога педагогам шкіл у створенні гуртків народної творчості  мистецтва літератури та

ін.. для розвитку та позашкільної зайнятості школярів.       

 

Очікувані результати:

Зростання якісних показників освіти.

Приведення мережі загальноосвітніх закладів у відповідність до потреб населення.

Створення рівних умов для здобуття якісної освіти усіма дітьми громади.

Зменшення енерговитрат освітніх закладів.

Забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому.

Забезпечення повноцінним гарячим  харчуванням усіх здобудувачів освіти шкіл  громади.

 

4.9. Охорона здоров'я

 

Проблемні питання:

Критична демографічна ситуація, високі показники смертності осіб працездатного віку.

Складна епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу, COVID 19, інших вірусних

інфекцій.

Низький рівень доходів населення, що відчутно впливає на якість харчування, та є

наслідком в проблематичності дотримання здорового способу життя.

Низька якість питної води по селах громади.

Погіршення стану здоров’я населення.

Недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я, низька

укомплектованість обладнанням ФАПів та АЗПСМ.

Рівень середньої заробітної плати медичних працівників нижчий ніж в інших галузях, що

суттєво впливає на престиж професії.

Великі витрати на утримання закладів охорони здоров’я та оплату електроенергії.

Відсутність первино - медико - санітарної допомоги на території Городківської громади.

 

Основні напрями діяльності:

 

Пропаганда здорового способу життя. (додаток 6)

Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

Підвищення авторитету та соціального статусу сімейного лікаря, сімейної медсестри.

Гігієнічне виховання сім´ї, орієнтація членів сім´ї на раннє звернення до лікаря при

найменших змінах функцій організму.

Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторії сімейної медицини,

фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів, по потребі та можливостях

забезпечити комп´ютерною технікою та спеціалізованими програмами..

Забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони здоров’я. (додаток 6)

Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям.

Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я

та життя.

Здійснення заходів щодо запобігання дитячої інвалідності.

            Сприяння формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони

            здоров’я.

            Здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я.

Запровадження медичних стандартів ( уніфікованих клінічних протоколів)надання  

медичної допомоги. (додаток 6)

Забезпечення цільового відбору молоді для навчання у середніх та вищих медичних

закладах з подальшим працевлаштуванням.

 

Очікувані результати:

 

Наближення лікарської допомоги до сільських жителів та збільшення питомої ваги послуг  

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Покращення стану матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я

Городківської  сільської ради.

Поліпшення якості лікування хворих на туберкульоз, на вірусні захворювання. Зниження

рівня захворюваності та смертності населення від туберкульозу – на 5%,  від COVID 19– на

1% питомої ваги занедбаних випадків туберкульозу та вірусних інфекцій, завдяки 100%

рівня охоплення населення флюорографічним обстеженням .

Забезпеченість сімейними лікарями та медичними сестрами.

Збереження тенденції до зниження захворюваності на інфаркт міокарда,  мозкові інсульти.

Зменшення ускладнень цукрового діабету.

Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях.

Збереження пункту швидкої допомоги в с.Городківці( жив.масив).

Фінансування та підтримка Центру  надання соціальних послуг.

Створення центру ПМСД  на території громади.

 

4.10. Культура та туризм

      

           Проблемні питання:

Недостатність коштів на проведення ремонтів приміщень, в яких розміщені заклади  

культури.

Низький рівень забезпечення опаленням сільських закладів культури громади.

Недостатнє поповнення фондів бібліотек новою літературою, періодичними виданнями, 

новими інформаційними технологіями.

Недостатнє забезпечення клубних закладів музичною апаратурою, сценічними костюмами,

коштами на організацію виїздів на конкурси, фестивалі, інші обласні культурно-мистецькі

заходи.

Недостатння популяризація національної культурної спадщини серед учнівської молоді,

розвиток пам’яток культурної спадщини.

Нерозвинутий туристично- рекреаційний потенціал громади,зелений туризм.

 

Основні напрями діяльності:

            Популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-

            мистецьких заходів та просвітницьких заходів.

           Забезпечення участі творчих колективів, колективів художньої самодіяльності і окремих

            виконавців, працівників культури та жителів громади у проведенні фестивалів, конкурсів-     

            оглядів, семінарів-тренінгів, науково-практичних конференціях, інших культурно- 

            мистецьких, спортивних та історико-культурних заходів всеукраїнського, обласного,

            районного та місцевого значення.

Відзначення трудових колективів Городківської сільської ради, а також жителів громади, з

            урахуванням їх внеску у соціально-економічний розвиток громади з нагоди державних,

            професійних свят,  ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів,   

            концертів та оглядів. (додаток 10)

            Замовлення друкованої та іншої продукції, яка презентує Городківську територіальну   

            громаду. (додаток 10)

            Проведення заходів та нагородження призами, цінними подарунками, виплата грошової  

            винагороди під час відзначення в громаді державних, професійних свят, пам'ятних подій та    

            ювілейних дат, культурно-мистецьких заходів.

            Проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури на території  

            громади. (додаток 10)

            Посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали життя  

            за  незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та   консолідації  

            українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО(ООС) та    

             учасниками  Євромайдану. (додаток 10)

            Посилення контролю за дотримання пам’ятко-охоронного законодавства на пам’ятках та  

           об’єктах археології, історія, архітектури та мистецтва,  що розташовані на території   

           громади.

           Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості  з    

           метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму.

           Підтримка створення музею історико- краєзнавчого комплексу.

 

Очікувані результати:

           Створення сприятливих умов для організації змістовного дозвілля та відпочинку жителів

сіл, залучення підростаючого покоління та дорослих до участі в гуртках, підняття

престижу села.

Популяризація об’єктів культурної спадщини громади.

Виховання дітей та молоді на українських народних обрядах, родинних символах, оберегах

і традиціях.

Залучення працівників сільських бібліотек до соціальної роботи громади та проведення

бібліотечними працівниками заходів з надання соціальних послуг.

Належна організація відзначення державних, релігійних та професійних свят, ювілейних

та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Городківської

сільської ради, проведення інших урочистих заходів сприятиме підвищенню

патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів громади,

покращанню економічного стану та іміджу Городківської сільської ради.

Проведенно  ремонтні роботи в приміщенях  закладів культури.

            Створено історико-краєзнавчий комплекс.

 

 

4.11. Молодіжна і сімейна політика

 

Проблемні питання:

            Недосконалий механізм захисту інтересів, зростання благополуччя, безпеки дітей та

            молоді, а також поваги до їх думок і поглядів.

Пасивність молоді та низький рівень громадянської свідомості.

Попередження проявів насильства та жорстокого поводження з дітьми, запобігання  

торгівлі людьми, гендерної рівності.

Недостатній рівень поінформованості молоді щодо шляхів та можливостей розвитку

творчого, освітнього, наукового потенціалу; створення сприятливого середовища для

забезпечення зайнятості молоді.

Основні напрями діяльності:

Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля

дітей і молоді в громаді. (додаток 7)

Першочергове забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.    

 (додаток 6)

Запобігання порушення прав людини за статевою приналежністю (запобігання насильству

у сім’ї, протидія торгівлі людьми).

Проведення роботи по формуванню правової культури, профілактики негативних явищ у

молодіжному середовищі.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування здорового способу

життя, безпечної поведінки, правової освіти. (додаток 7)

Забезпечення проведення культурно-масових заходів для дітей та молоді. (додаток 10)

Формування громадянської свідомості через громадянську освіту молодих людей,

формування у них навичок активної участі у житті громади, формування свідомості серед

представників органів місцевого самоврядування щодо залучення молоді до процесу

прийняття рішень на рівні громади.

Визначити роль молоді у розвитку місцевої демократії та формуванні громадянського

суспільства.

            Право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист кожна дитина та молода людина

            має доступ до якісних соціальних послуг. (додаток 5)

            Право бути почутим — кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби  

            та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах, політиці, бюджетах та   

            програмах.

            Право на визнання, повагу та справедливе ставлення — кожна дитина та молода людина  

            відчуває визнання, повагу та справедливе ставлення в громаді.

            Право на безпеку — кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому

            середовищі.

            Право на дитинство — кожна дитина та молода людина має можливість насолоджуватися  

            життям в сім’ї, іграми та відпочинком.

 

Очікувані результати:

Збільшення виявлення та підвищення ефективності надання допомоги жертвам насильства

в сім’ї та торгівлі людьми.

Зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ях Городківської територіальної

громади. Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітейшгромади.

Підтримка ініціатив молоді щодо участі її у громадському житті.

 

4.12. Соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю

 

Проблемні питання:

Залишається значною кількість сімей та осіб, які потребують соціальної підтримки.

Актуальною залишається проблема раннього виявлення, оцінки потреб надання соціальних

послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних

життєвих обставинах.

Зберігається негативна тенденція поширення шкідливих звичок та інших соціально-

небезпечних хвороб, а також збільшення їх проявів серед молоді.

Відсутність в громаді соціального гуртожитку для осіб та сімей, які перебувають у

складних життєвих обставинах.

Основні напрями діяльності:

Зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя.

Раннє виявлення та облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

(додаток 7)

Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування. (додаток 7)

            Соціальна підтримка сімей, в яких під опікою/піклуванням виховуються діти-сироти, діти,

            позбавлені батьківського піклування. (додаток 7)

            Забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих

            обставин. (додаток 5)

            Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними

            обмеженнями.

Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та  

соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі особливо

профілактика ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам

антитерористичної операції та членам їхніх сімей. (додаток 5)

 

Очікувані результати:

Одержання населенням комплексу якісних соціальних послуг, у тому числі за місцем

проживання.

Стабілізація кількості сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах.

Зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

 

4.13. Захист прав та інтересів дітей

 

Проблемні питання:

           Стабільно високою є кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та

           дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

           Існує тенденція до зростання кількості соціальних сиріт у громаді.

Необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

 

Основні напрями діяльності:

Захист прав та інтересів дітей.

Запобігання дитячій бездоглядності. (додаток 7)

Захист прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Профілактика правопорушень серед дітей.

Забезпечення прав дітей сиріт на  надання першочергового житла. (додаток 7)

 

            Очікувані результати:

Налагодження чіткої системи роботи по захисту законних прав дітей.

Зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для

Запобігання соціальному сирітству.

 

4.14. Розвиток фізичної культури і спорту

 

Проблемні питання:

Відсутність спортивних майданчиків на території  громади.

Неналежне забезпечення вихованців спортивним інвентарем.

Недостатній розвиток в громаді інфраструктури для занять масовим спортом та

оздоровчою фізичною культурою.

Слабке здоров'я підростаючого покоління.

 

Основні напрями діяльності:

Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних закладах та місцях

масового відпочинку населення. (додаток 8)

Організація та проведення спортивних змагань серед підростаючого покоління громади.

Пропаганда здорового життя. (додаток 8)

 Участь в презеденській програмі «Здорова Україна » (додаток 6)

Забезпечення достатнім фінансуванням ДЮСШ (додаток 8)

 

Очікувані результати:

Розширення мережі інфраструктури для занять спортом.

Покращення умов для підготовки та виступу  спортсменів

Збільшення кількості учасників та призерів в районних, обласних, всеукраїнських та

міжнародних змаганнях.

            Забезпеченості сіл громади сучасними спортивними осередками.

 

  4.15. Підвищення рівня безпеки  життя громадян. Цивільний захист та техногенна безпека

Проблемні питання:

          Недостатній рівень фінансування комплексу заходів запобігання надзвичайним ситуаціям,  

           ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;

           Відсутність на території громади станції пожежної частини

           Не удосконалена система централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту.

 

Основні напрями діяльності:

           Удосконалення та зміцнення правопорядку на території  громади;

           Реалізація комплексу заходів щодо попередження рівня виробничого травматизму і     

           професійної захворюваності працівників;

            Вирішення питання ліквідації стихійних сміттєзвалищ; (додаток 2)

            Упорядкування джерел та водозаборів, очищення русел річок від повалених та аварійних     

             дерев. Проведення комплексу заходів, пов’язаних зі зміцненням обороноздатності,   

             забезпечення  завдань територіальної оборони, мобілізації та мобілізаційної готовності

             громади. (додаток 2)

 • створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних  

      ситуацій;

 • своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів,

      спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

 • запобігання загибелі людей на водних об'єктах, покращення функціонування аварійно-

      рятувальних підрозділів на водних об'єктах;

 • організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
 • організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової інформації інструкцій

      про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території

      населених пунктів;

 • створення умов щодо зменшення випадків прогнозованих підтоплень територій та –

      руйнувань внаслідок зсувних процесів;

 •       посилення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти та дошкільних     
 •       закладах Городківської сільської ради; (додаток 9)
 • приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в    

      населених пунктах;

 • організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час    

       підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

 • виготовлення та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування,

       житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими   

       інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на   

       випадок пожежі.

   Очікувані результати:

 

       Фінансове забезпечення заходів щодо впровадження автоматизованих системам раннього

        виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей уразі їх виникнення.

       Реконструкція та забезпечення матеріально-технічною базою пожежної частини, яка    

       знаходиться на території с. Городківка.

       Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території громади від наслідків

       можливих надзвичайних ситуацій.

 

 

 

 

5. Ризики та можливі перешкоди

           

Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці громади:

            Серед найбільших зовнішніх перешкод можна визначити:

            - нестабільність суспільно-політичної ситуації на Сході України;

            - згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти, відтоку депозитних коштів через втрату довіри населення до банківських установ;

            - нестабільність кон’юнктури на світових ринках та зниження світових цін на продукцію основних статей вітчизняного експорту;

            - високу експортну залежність української економіки, погіршення умов та уповільнення темпів зростання виробництва;

            - несприятливі погодні умови, і як наслідок скорочення прогнозованих обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та зменшення її надходження на переробні підприємства.

            - падіння курсу національної валюти

            До внутрішніх чинників, які можуть призвести до перешкод у розвитку економіки слід віднести:

            - втрати податкових надходжень через значну кількість збиткових підприємств та “нульовиків”, зростання податкового боргу, що призведе до незабезпечення фінансовими ресурсами надходжень до бюджету та скорочення фінансування окремих програм; 

            - зростання податкового боргу через недостатність обігових коштів у платників; 

            - несприятлива цінова ситуація на ринку сільгосппродукції, паливно-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних ресурсів;

            - низький рівень купівельної спроможності населення;

            - обмеженість фінансових ресурсів (відсутність дешевих кредитів), недостатня державна підтримка аграрної галузі;

            - низька інвестиційна привабливість та можливість розширення масштабів залучення іноземного капіталу;

            - зменшення можливості інвестування галузей економіки за рахунок внутрішніх ресурсів;  

            - виділення коштів субвенцій з бюджетів усіх рівнів наприкінці календарного року, що практично унеможливить повне їх використання в цьому році;

            - низькі темпи впровадження енергоощадних технологій в енергетиці та низькі темпи зниження втрат в електромережах;

            - непривабливість сільськогосподарських товаровиробників, як клієнтів комерційних банків, через залежність їх господарювання від природно - кліматичних умов, відсутність страхування ризиків, можливість неповернення кредитів;

            - нерозвиненість інфраструктури експорту зерна, олійних культур,цукрового буряка  та іншої продукції агропромислового комплексу;

            - недосягнення запланованих темпів росту обсягів виробництва та реалізації продукції;

            - розширення пільг у податковій сфері;

            - зниження рівня розрахунків за спожиті енергоносії в зв’язку із підвищенням їх вартості та зниженням платоспроможності споживачів.

 

6. Контроль за ходом реалізації Програми

 

Сесія Городківської  сільської ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні показники та окремі заходи Програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним погодженням у встановленому порядку з Вінницькою  обласною радою, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та іншими центральними органами виконавчої влади.

 

 

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням Програми передбачає:

· постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;

· щоквартальний розгляд питання про хід виконання Програми на засіданнях виконавчого

комітету Городківської  сільської ради, при потребі – на засіданнях сесії Городківської  

сільської ради;

· підготовку розпорядчих документів Городківської  сільської ради з питань її виконання;

· відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.           

 

Координацію діяльності виконавців Програми здійснює відділ фінансів, відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку планування та інвестицій  Городківської сільської  ради.     

Сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

 

 

 

 

                     Секретар сільської ради                                                 Олена ЛИМИЧ

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання та механізми реалізації Програми соціального і

      економічного розвитку Городківської  сільської ради

                                          на 2022-2024 роки

 

                                                                                                       Додаток 1.

 

   «Дорожньо-транспортний комплекс»

 

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансування

Поточні ремонти вуличних доріг на території  Городківської  сільської ради

 

3 159,0

 

3 159,0

 

-

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Реконструкція дороги: Вербка-Джугастра-Городківка  ( через село Джугастра )

В межах фінансових можливостей

 

Покращення інфраструктури та створення безпечних умов для населення

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна та по вулиці Трублаїні с.Городківка Тульчинський р-н,Вінницька обл..

7 514,48

2036,48

5 478

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Послуги спеціалізованої дорожньої техніки для утримання доріг населених пунктів громади в зимовий період

641,0

641,0

-

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Облаштування об’їзної дороги через села попід річку Марківку

210,0

150,0

60,0

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

«Їдемо з комфортом з села Висока Гребля»

( Реконструкція дороги)

500,0

50,0

450,0

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Реконструкція дороги по селі Савчино

150,0

40,0

110,0

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Будівництво дороги протяжністю 1 км від села Мар’янівка до села Городківка Городківської ТГ

300,0

150,0

150,0

 

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Виготовлення проектно-кошторисної документації на інші капітальні ремонти доріг місцевого значення з метою покращення стану доріг

В межах фінансових можливостей

Покращення стану доріг та створення безпечних умов для населення

Всього:

12 474,48

6 226,48

6 248,0

 

               

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                Додаток №2

Благоустрій території, поліпшення стану довкілля та ліквідація забруднення  навколишнього середовища

 

 

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джере-ла фінансу-вання

 Освітлення території біля навчальних закладів 

90,0

      90,0

-

Забезпечення електропостачання та зниження експлуа-таційних витрат

Будівництво вуличного освітлення по вулиці Шевченка села Городківка та по вулиці Сонячна села Веребка.

200,0

      30,0

170,0

Забезпечення електропостачання та зниження експлуа-таційних витрат

 Вуличне освітлення в село Андріяшівка

( розробка технічної документації)

 

50,0

      50,0

-

Забезпечення електропостачання та зниження експлуа-таційних витрат

На зустріч людям ( будівництво вуличного освітлення в с. Гарячківка)

260,0

20,0

240,0

Забезпечення електропостачання та зниження експлуа-таційних витрат

Придбання фарби, цементу, інвентаря, лампочок, іншого обладнання тощо

100,0

100,0

-

Покращення інфра-структури та ство-рення безпечних умов для населення

Налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами в селі Вільшанка

450,0

-

450,0

Покращення саніта-рного та естетичного стану території

Облаштування сміттєзвалищ (підгортання, обваловка) в населених пунктах громади

 

В межах фінансових можливостей

Забезпечення поря-дку та дотримання екологічних норм

Запровадження інформаційної кампанії серед населення щодо роздільного збору сміття в Городківській ТГ з подальшим впровадженням роздільного збору сміття.

В межах фінансових можливостей

Забезпечення поря-дку та дотримання екологічних норм

Облаштування громадських кладовищ та братських могил, ремонт пам’ятних обелісків воїнам- визволителям

В межах фінансових можливостей

Покращення саніта-рного та естетичного стану території

Обрізка, кронування дерев  та інших зелених насаджень в населених пунктах громади

В межах фінансових можливостей

Покращення саніта-рного та естетичного стану території

 

Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку

  

 

585,0

-

585,0

Забезпечення на території  громади швидкісного інте-рнету у віддалених селах громади

 

Організація системи відеоспостереження в населених пунктах Городківської  громади

400,0

-

400,0

Підвищення рівня безпеки на території громади

 

 

Модернізація системи водопостачання  в селі Шуми Городківської ТГ Тульчинського району, Вінницької обл.,

 

35,0

 

35,0

-

Покращення інфраструктури та забезпечення питною водою населення громади

 

Реконструкція водопровідних мереж та забезпечення водопостачанням жителів с. Кісниця

701,0

201,0

500,0

Покращення інфраструктури та забезпечення питною водою населення громади

Заміна водопровідної мережі в найбільш проблемних селах громади

3050,0

50,0

3000,0

Покращення інфраструктури та забезпечення питною водою населення громади

Всього:

5921,0

576,0

5345,0

-

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                          Додаток №3

«Забезпечення стійкого розвитку економіки громади, зміцнення та розвиток малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій»

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші дже-рела фіна-нсування

Надання підприємствам допомоги у пошуку джерел фінансування інноваційної діяльності та просуванні інноваційної продукції на ринку

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу

Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців. Постійне інформування підприємців щодо змін у законодавстві з ведення бізнесу

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу

Подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення спектра послуг

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу, збільшення кількості підприємців

Підготовка презентаційних матеріалів з питань інвестиційного потенціалу Городківської  сільської ради (буклети, стенди тощо)

 

В межах фінансових можливостей

Зростання економіки громади

Розміщення інформаційно-презентаційних матеріалів про економічний потенціал сільської ради в засобах масової інформації

 

В межах фінансових можливостей

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів

 

 

Не потребує фінансування

Підтримка розвитку бізнесу

Організація зустрічей делегацій офіційних осіб, представників ділових кіл іноземних держав з підприємцями громади

 

В межах фінансових можливостей

Підтримка розвитку бізнесу

Сприяння залученню зовнішніх інвестицій в малий та середній бізнес

 

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

Домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території громади, за місцем фізичної адреси та cтимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць

 

Не потребує фінансування

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Вдосконалення системи зворотнього зв’язку та оперативного реагування на звернення громади

Не потребує фінансування

 

Покращення надання адміністративних послуг

Ефективне використання на території громади виробничих територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу

Не потребує фінансування

Збільшення кількості підприємців, створення нових робочих місць

Участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів

 

Не потребує фінансування

Поширення інформації про економічний потенціал громади серед потенційних інвесторів, залучення іноземних інвестицій

Домогтися сплати податків підприємствами, що розташовані на території сільської ради, за місцем фактичного розташування

 

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

Проводити роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства

 

Не потребує фінансування

Зростання економіки громади

Створення бази данних об’єктів нерухомого майна комунальної власності Городківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області

20,0

20,0

-

Зростання економіки громади

Всього

20,0

20,0

-

 

             

                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток №4

 

 

“Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій”

 

 

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

 

Очікуваний результат від реалізації

заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансу-вання

Виготовлення документації із  землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, на яких розміщуються об’єкти комунальної власності Городківської  сільської ради 

 

100,0

 

100,0

 

-

Впорядкування документації та будівництво нових об’єктів комунальної власності сільської ради

Встановлення меж, виготовлення НГО населених пунктів

977,0

977,0

 

 

Складання схеми планування території сільської ради (топографічна зйомка населених пунктів, інша містобудівна документація)

5800,0

1800,0

4000,0

Впорядкування території Городківської  сільської ради

Проведення інвентаризації земельних ділянок під приміщеннями, які перебувають у комунальній власності Городківської  сільської ради

 

В межах фінансових можливостей

Реєстрація права власності на приміщення комунальної власності

Всього:

6877,0

2877,0

4000,0

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Додаток 5

“Соціальний захист населення”

тис. грн

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансування

Забезпечити продуктивну роботу  Центру надання адмін..послуг, соціальних послуг

Не потребує фінансування

Покращення умов життя соціально вразливих верств населення

Уточнювати чисельність
мешканців громади, що потребують
соціальної підтримки: дітей-сиріт,
багатодітних сімей, одиноких
пристарілих, людей, що опинилися
в кризових ситуаціях

 

 

Не потребує

фінансування

Покращення умов життя соціально вразливих верств населення

Надання соціальної підтримки та адресної соціальної допомоги громадянам, які перебувають в скрутних матеріально-побутових
умовах, дітям-сиротам, одиноким пристарілим, інвалідам, учасникам АТО(ООС)

300,0

300,0

 

Надання допомоги

Створити рівні соціальні можливості  особам

 з особливими потребами та соціальним статусом -інвалідам, людям похилого віку,
дітям-сиротам

 

Не потребує

фінансування

Покращення умов життя соціально вразливих верств населення

Залучення волонтерів та працівників громади до роботи у сфері надання соціальних послуг

 

Не потребує

фінансування

Покращення умов життя соціально вразливих верств населення

Залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, установ всіх форм влас-ності для надання матеріальної та натуральної допомоги мало захищеним верствам населення

 

 

Не потребує

фінансування

 

Залучення благодійних коштів

Вивчення житлово-побутових умов проживання малозабезпечених верств насе-лення з метою надання різних видів допомоги

 

Не потребує

фінансування

Надання допомоги

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги мешканцям громади та оплата послуг зв’язку

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

-

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

« Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

62,4

62,4

-

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

« Компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті  окремим категоріям громадян»

37,75

37,75

-

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

« Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які  не здатні до самообслуговання у звя’зку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

4 327,05

3 896,9

430,15

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

« Надання соціальних  гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

417,8

417,8

-

Покращення умов життя соціально вразливих верст населення

Всього:

5 146,3

4 716,15

430,15

 

                 

 

 

                                                                                                                      Додаток 6

 

“Охорона здоров'я”

тис. грн

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші дже-рела фіна-нсування

Проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя

Не потребує фінансування

Покращення стану фізичного здоров'я населення

Пропагувати проходження рентгенологічного та інших профілактичних обстежень мешканців громади

Не потребує фінансування

Покращення стану фізичного здоров'я населення

Здійснення додаткового фінансування закладів охорони здоров'я для повного забезпечення дезінфікуючими засобами, лікарськими засобами, витратними матеріалами (в т. ч. за відшкодування витрат за лікарські засоби)

200,0

100,0

100,0

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

Проведення заходів по імунопрофілактиці та туберкулінодіагностиці

В межах фінансових можливостей

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

Локація для організації оздоровчої рухової активності різних верств населення , яка реалізується в рамках президентської програми « Здорова Україна»

180,0

 

180,0

Покращення стану фізичного здоров'я населення пропаганда  здорового способу життя

Створення ЦПМСД на базі переданих амбулаторій та ФАПів на території Городківської ТГ

1000,0

-

1000,0

Забезпечення доступності медичної допомоги для населення

Організація оздоровлення учнів громади у літній період

200,0

100,0

100,0

 

-

Забезпечення дітей якісним та повноцінним відпочинком на період оздоровлення

Всього:

1 580,0

200,0

1380,0

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 7

 

 

 

Молодіжна і сімейна політика, соціальна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, захист прав та інтересів дітей.”

тис. грн

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації  заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансування

Впровадження комплексу заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового способу життя

Не потребує фінансування

Зменшення захворюваності серед молоді

Здійснення соціальної підтримки дітей, у першу чергу тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

В межах фінансових можливостей

Захист прав

та

 інтересів дітей

Запровадження дієвого механізму протидії насильству в сім’ї та торгівлі людьми

Не потребує фінансування

Зменшення виявлених фактів насильства у сім'ї

Придбання житла дітям, позбавлених батьківського піклування за рахунок державної програми

300,0

-

300,0

Захист прав та

інтересів дітей

Всього:

300,0

-

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 8

 

«Розвиток фізичної культури і спорту»

 

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації  заходу

 

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансування

Встановлення спортивних  майданчиків для фізичного виховання і масового спорту в усіх типах навчальних закладів та місцях масового відпочинку населення

В межах фінансових можливостей

Розвиток фізичної культури та спорту, покращення стану здоров'я

Спорт – запорука здоров’я вашої дитини!    (Функціонування ДЮСШ у Городківській громаді)

1687,0

687,0

1000,0

Розвиток фізичної культури та спорту, покращення стану здоров'я

Розвиток велосипедного руху  в Городківській громаді

700,0

-

700,0

Розвиток фізичної культури та спорту, покращення стану здоров'я

Всього:

2387,0

687,0

1700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток 9

 

 «Освіта»

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела

фінансування

 

Проведення поточних ремонтів закладів освіти та закладів позашкільної освіти  громади: заміна вікон, встановлення дитячих майданчиків,огородження,

водопостачання, водовідведення, відкриття додат-кових груп в ДНЗ громади

 

800,0

 

300,0

 

500,0

Забезпечення примі-щень шкіл,позашкіль-них закладів  та садочків до естетичного стану, дрібний та частковий ремонт

Організація харчування в закладах освіти

1 000,0

1 000,0

 

Забезпечення дітей якісним та повноцінним гарячим харчуванням

Оснащення мультимедійними засобами, комп'ютерною технікою та оргтехнікою закладів освіти територіальної громади

 

 

200,0

 

 

-

 

 

200,0

Використання в навчанні та розвитку дітей сучасних методів отримання інформації

Участь у державній програмі «Шкільний автобус»

1950,0

-

1950,0

Придбання шкільних автобусів

Виготовлення технічної документації та проведення робіт по водогінній мережі до закладів освіти Веребського старостинського округу

 

35,0

 

35,0

 

 

Забезпечення якісною питною водою заклади освіти

Капітальний ремонт( благоустрій територій) освітніх закладів  Городківської територіальної громади

1500,0

100,0

1400,0

Створення належних умов для надання якісної освіти та проведення дозвілля у вільний час

Встановлення пожежної сигналізації в закладах загальної середньої  освіти та дошкільних закладах

2000,0

-

2000,0

Створення належних умов для забезпечення пожежної безпеки

Всього:

7485,0

1435,0

6050,0

-

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                                         Додаток 10

 

Культура, туризм та збереження історичної спадщини

тис. грн

Перелік заходів

Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього, тис. грн

у тому числі

місцевий бюджет

інші джерела фінансування

Залучення мешканців громади до проведення державних, національних та релігійних свят, пропагувати національні інтереси та збереження традицій; виховувати шанобливе ставлення до історичного минулого свого населеного
пункту та держави в цілому

Не потребує  фінансування

Організація дозвілля населення, націона-льно-патріотичне виховання

Організація святкування державних та релігійних свят, днів села тощо

 

780,0

 

780,0

 

-

Організація дозвілля населення, національно-патріотичне виховання

Проведення поточних ремонтів будинків культури та клубів громади

 

В межах фінансових можливостей

 

Покращення інфраструктури  культурних закладів

Капітальний ремонт ( благоустрій території ) будинку культури  по вул.. Благовіщенська ,62 в с. Городківка, Тульчинського району Вінницької області.

2000,0

500,0

1500,0

Покращення інфраструктури та забезпечення енергоефектив-ності закладів комунальної власності

Облаштування  «Альтанки читача»

30,0

30,0

-

Покращення інфраструктури та відновлення культурної спадини 

Розвиток зеленого туризму у Городківській територіальній громаді Тульчинського району Вінницької області

90,0

 

90,0

Розвиток туризму, покращення інвестиційного клімату громади

Розробка нових туристичних маршрутів

60,0

60,0

 

Розвиток туризму

Розвиток та відновлення історичної спадщини громади

3000,0

 

3000,0

Покращення інфраструктури та відновлення культурної спадини 

Всього:

5960,0

1370,0

4590,0

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        Додаток 11

« Розрахунок надходження до бюджету податку та збору на доходи фізичних осіб по бюджету Городківської сільської громади на 2022-2024 рік»

№ п/п

 

Прогноз на 2022 рік (контингент)

Прогноз на 2022 рік до сільського бюджету

Прогноз на 2023 рік (контингент)

Прогноз на 2023 рік до сільського бюджету

Прогноз на 2024 рік (контингент)

Прогноз на 2024 рік до сільського бюджету

1

Фонд оплати праці до оподаткування ( відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Городківської сільської громади)

213816,5

 

218761,9

 

232933,0

 

2

Нараховано податку на доходи фізичних осіб (18%)

38487,0

 

39377,1

 

41927,9

 

3

Втрати від надання соціальних пільг- всього

896,3

 

820,1

 

746,3

 

4

Втрати від нарахування податкового кредиту

106,3

 

114,8

 

125,3

 

5

Всього нараховано податкута збору  на доходи фізичних осіб із заробітної плати                                                           11010100

35734,4

22870,0

38442,2

23065,3

41056,3

24633,8

6

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військово-службовців 11010200

1750,0

1120,0

1872,5

1123,5

1999,8

1199,9

7

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачує-ться податковими агента-ми, із доходів платника податку інших ніж зарО-бітна плата      11010400                                           

22906,9

14660,4

25576,6

15345,9

27315,8

16389,5

8

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування                          11010500

445,2

285,0

417,3

250,4

445,7

267,4

9

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат 11010900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

     Всього податку та збору на доходи фізичних осіб        

60836,5

38935,3

66308,6

39785,2

70817,6

42490,6

 

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь