ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ

                                                                «Затверджено»

                                                                                                               до рішення 1 сесії 8 скликання

                                                             3 пленарне засідання

                                                                           Городківської сільської ради

                                                                    від 15.12.2020 року №14

Положення

 про відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, транспорту, благоустрою, земельних відносин

 Городківської сільської ради

  1. Загальні положення

     1.1. Відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, транспорту, благоустрою, земельних відносин (далі – відділ) Городківської сільської ради, створюється рішенням сільської ради, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради  та голові сільської ради,  заступнику голови сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

     1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Городківської сільської ради  і виконавчого комітету, розпорядженнями голови сільської ради, даним Положенням і іншими нормативними актами.

     1.3 Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується  сільською радою.

     1.4. Відділ веде самостійний баланс, має право відкривати особові і реєстраційні рахунки в управлінні державного Казначейства, в установах банків, у рамках своїх повноважень заключати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, отримувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем у суді.

     1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та в управлінні державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

     1.6. Юридична адреса відділу: 24615, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, буд. 51.

                                                          2. Мета Відділу

     2.1. Метою Відділу є реалізація державної та місцевої політики у сфері ЖКГ, містобудування і архітектури, транспорту, благоустрою, земельних відносин на території  Городківської сільської ради.

 

  1.                                 Основні завдання Відділу

                                                  

     3.1. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою є:

     - забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у галузі тепло- та водопостачання, енергоефективності, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Городківської сільської ради;                                

     - забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

     3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     3.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету сільської ради;

     3.2.2. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню території Городківської сільської ради  житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

     3.2.3 Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства  Городківської сільської ради  в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

     3.2.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

     3.2.5. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

     3.2.6. Розробляє і реалізує місцеві програми у галузі питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій галузі;

3.2.7 Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у галузі теплопостачання та енергозбереження;

3.2.8 Здійснює аналіз стану галузі теплопостачання;

3.2.9. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3.2.10. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

3.2.12. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

3.2.13. Здійснює аналіз стану галузей благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами та поховання;

3.2.14. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення території;

3.2.15. Здійснює контроль за станом благоустрою території  що підпорядкована Городківській сільській раді;

 3.2.16. Проводить рейди та перевірки територій та об’єктів території Городківської сільської ради  щодо стану їх благоустрою;

     3.2.17. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

     3.2.18. Посадові особи відділу уповноважені виконавчим комітетом складають приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності ;

     3.2.19. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в населених пунктах, очищенню територій та об’єктів від відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

     3.2.20. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою населених пунктів;

     3.2.21 Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

     3.2.22 Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

     3.2.23. Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

     3.2.24. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

     3.2.25. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

     3.2.26. Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території  Городківської сільської ради;

     3.2.27. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законодавства.

    3.3. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:                                                             

 - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Городківської сільської ради;

  - аналіз стану містобудування на території Городківської сільської ради;

  - організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Городківської сільської ради, його складових частин, іншої містобудівної документації;

  - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;

     3.4. У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     3.4.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до Городківської сільської ради  пропозиції з цих питань;

     3.4.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією сільської ради , вносить пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

     3.4.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до ради висновки з цих питань;

     3.4.4. Розробляє та подає до сільської ради  пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

     3.4.5. Координує та контролює на території сільської ради  виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

     3.4.6. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

     3.4.7. Надає дозволи на проведення інженерних вишукувань для будівництва на території Городківської сільської ради;

     3.4.8. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.

     3.4.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

     3.4.10. Надає забудовникам визначену законодавством документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель на території  сільської ради , погоджує в межах своїх повноважень проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

     3.4.11. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

     3.4.12. Організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

     3.4.13. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

     3.4.14. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку Городківської сільської ради, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

     3.4.15. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

 

     3.5. Основними завданнями Відділу у сфері земельних відносин є:

    - реалізація політики Городківської сільської ради у сфері земельних відносин, управління нерухомим майном, а також щодо обліку та розподілу житлового фонду на території сільської ради, в межах визначених цим Положенням;

    - забезпечення надходження коштів до бюджету сільської ради за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та нерухомого майна, які знаходяться у комунальній власності Городківської сільської ради;

    - участь у розробленні та виконанні  програм в галузі земельних відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла;

    - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

    - здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

    - організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

     3.6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

     3.6.1. У сфері земельних відносин:

    - здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів сільської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

    - здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень ради Городківської сільської ради ;

    - здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням сільської ради;

    - аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради Городківської сільської ради та готує відповідні пропозиції;

    - здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної податкової служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

    - здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

    - здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

    - здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

    - здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

    - здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;

    - готує та представляє необхідний пакет документів до для розрахунку із суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок;

    - здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території сільської ради;

    - готує і вносить на розгляд  сільської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

    - організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

    - здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;

    - надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

    - здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету сільської ради від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;

    - бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

    - представляє Городківську сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

    - здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

    3.6.2. У сфері комунального майна:

    - здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності та створення відповідної електронної бази даних;

    - забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

    - проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

    - здійснює підготовку проектів договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них;

    - нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;

    - у разі необхідності, Відділ готує претензії та інші документи для звернення до суду з метою стягнення заборгованості з орендної плати, розірвання договірних відносин тощо;

    - готує і вносить на розгляд сільської ради  проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

    - здійснює підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток Городківської сільської ради, в майні господарських товариств;

    - забезпечує підготовку до передачі в оренду об’єктів комунальної власності;

    - забезпечує проведення оцінки об’єктів комунальної власності;

    - готує та вносить на розгляд сільської ради пропозиції про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

    - бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень сільської ради;

    - вносить на розгляд сільської ради  і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій  комунальної власності;

    - контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;

    - контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади;

    - здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності сільської ради;

    - готує проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

    - здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету сільської ради  від використання комунального майна;

    - готує Програму приватизації майна комунальної власності;

    - виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

    - подає на затвердження сільській раді оцінки про вартість майна, що приватизується;

    - забезпечує систематичне інформування населення, що проживає на території Городківської сільської ради  про хід приватизації;

    - проводить консультаційну роботу з питань приватизації;

    - представляє сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

    - здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності Городківської сільської ради відповідно до чинного законодавства України.

     3.6.3. У сфері, що стосується житла:

    - здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Городківської сільської ради;

    - забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;

    - здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

    - готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;

    - здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду підприємствами і організаціями.

     3.6.4. Інші повноваження Відділу:

    - здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Городківської сільської ради;

    - взаємодіє з іншими виконавчими органами та постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань земельних відносин та комунальної власності;

    - здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;

    - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;  

    - здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів Городківської сільської ради .

 

4. Права Відділу

     4.1. Відділ має право:

    - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

    - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

    - одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     - вносити в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету сільської ради пропозиції щодо удосконалення роботи  у відповідній галузі;

     - користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

    - одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень сільської ради, її виконавчого комітету.

    - залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, об’єктів комунальної власності та житлового фонду, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок та комунального майна.

    - вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти інфраструктури  Городківської сільської ради, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

    - проводити рейди та перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

    - відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

    - відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

    - здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

    - здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою, надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;

    - за дорученням голови сільської ради здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, комунального майна підприємствами, установами і організаціями.                                                   

    - посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

    - виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.

      4.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

5. Структура Відділу

     5.1. Штатний розпис Відділу затверджується сільський голова Городківської сільської ради  за поданням керівника Відділу, у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Городківською сільською радою.

     5.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

 

6. Керівництво Відділу

     6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади  головою сільської ради одноосібно, згідно чинного законодавства.

     6.2. Начальник Відділу:

     6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

     6.2.2. Подає на затвердження голові сільської ради положення про Відділ.

     6.2.3. Здійснює добір кадрів, затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

     6.2.4. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

     6.2.5. Видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання. Планує роботу  та вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

     6.2.6. Звітує перед головою сільської ради про виконання покладених на Відділ завдань.

     6.2.7. Подає на затвердження голови сільської ради  проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників. 

     6.2.8. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням Відділу.                

     6.2.9. Надає пропозиції голові сільської ради щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

     6.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

   

7. Фінансування діяльності Відділу

     7.1 Відділ фінансується за рахунок коштів  бюджету Городківської сільської ради, які виділені на його утримання.

     7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету сільської ради  та інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

     7.3 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Городківської сільської ради  та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

     7.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8. Заключні положення

 

     8.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Городківської сільської ради у встановленому законом порядку.

     8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Городківської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                О.І. Резнік

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь