ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЦЕНТРУ надання адміністративних послуг

 

РЕГЛАМЕНТ
роботи Центру надання адміністративних послуг Городківської сільської ради

 

1.Загальні положення

 1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг  Городківської сільської ради (далі Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» , з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 ( з наступними змінами).

Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

1.3. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі  чинного законодавства України з врахуванням регламенту роботи виконавчого комітету Городківської сільської ради, який визначає засади діяльності та взаємодії органів влади , які надають адміністративні послуги, організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

1.4. Затвердження, скасування та внесення змін до Регламенту здійснюється  рішенням Вишнівської  сільської ради.

1.5. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для всіх посадових осіб Центру, суб’єктів надання адміністративних послуг та територіальних органів виконавчої влади які здійснюють прийом у центрі.

1.6. Терміни, які використовуються в цьому Регламенті , вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.7. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів  суб’єктам звернення здійснюється виключно в ЦНАП, тому числі в його територіальних підрозділах чи на віддалених місцях для роботи адміністраторів.

1.8. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі , віддалених робочих місць для роботи адміністраторів такого Центру затверджується органом що утворив Центр, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

1.9. Прийом  та опрацювання звернень громадян, здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.

1.10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік) , формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг , та визначається Вишнівською сільською радою.

1.11. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа – проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності тощо затверджується Городківським сільським головою.

 

2.Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

2.1. Центр розміщується в центральній частині села за адресою Вінницька обл.  с. Городківка вул. Благовіщенська , 51 а,  в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

2.2. На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про  графіком його роботи (прийомні години суб’єктів звернення).

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями та зручними сходами з поручнями.

На прилеглій до центру території передбачене  місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

2.4. У  центрі здійснюється очікування, прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до центру.

2.5. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

- найменування Центру, його місцезнаходження, та місцезнаходження віддалених місць для роботи адміністраторів Центру,  номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи Центру ,  віддалених робочих місць для роботи адміністраторів Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця , та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користування інформаційним терміналом;

- положення про Центр;

- регламент Центру.

2.6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр , розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за  суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.7. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються  на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.8. Особам з інвалідністю забезпечується вільний доступ до інформації , зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалах, надрукованих шрифтом Брайля.

2.9. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центрі можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.10. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг консультації та послуги можуть надаватися безпосередньо  представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

3.Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1.Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подаєть¬ся в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг - у технологічних картках.

3.2.Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються, в частині адміністративних послуг органів місцевого самовряду¬вання, виконавчим комітетом місцевої ради.

3.3.Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та тех¬нологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

4. Інформування суб’єктів звернення

4.1.Орган, що утворив Центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру , де розміщується інфор¬мація, а також відомості про місце роз¬ташування Центру.

4.2.Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.3.Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телеко¬мунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), за¬безпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних по¬слуг у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

5.Прийом вхідного пакету документів

5.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

5.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

5.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центр особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

5.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним  представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

5.5 Спеціаліст Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх виправленні.

другий примірник знаходиться в адміністратора - в електронній формі.

5.8. Спеціаліст Центру  під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату  надання адміністративної послуги в Центрі, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в програмі документообігу.

5.9. Спеціаліст Центру  здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній  формі).  Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

5.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

5.11. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт від¬сутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміні¬стративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомос¬тей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

5.12. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідо¬мляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймо¬вірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету доку¬ментів та за можливості також повідомляється телефоном.

 5.13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесен¬ня додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

5.14. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

5.15. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у папе¬ровій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіюван¬ня та/або сканування.

5.16. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відо¬мості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги.

 

6.Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

6.1. У випадках передбачених законодавством, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у ЦНАП.

6.2.  Після вчинення дій, передбачених розділом 5 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги з описом передачі документів адміноргану, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в описі із зазначенням дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі проходження ставиться контрольна дата виконання послуги.

6.3.  Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше ніж один раз протягом робочого дня, а з віддаленого місця для роботи адміністратора Центру – не пізніше наступного робочого дня,  шляхом доставки працівникомЦентру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

6.4. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати , прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

6.5. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карт¬кою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту ви¬рішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

6.6.Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється начальником ЦНАП, відповідно до розподілу обов’язків керівником ЦНАП.

 6.7. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

6.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відпо¬відно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

 

7.Передача результату надання адміністративних послуг суб’єктові звернення.

7.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру,  віддаленого місця для роботи адміністратора центру, про що зазначається в описі передачі справи адміністратору.

7.2. Спеціаліст центру невідкладно у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакета документів  шляхом внесення відповідних відомостей до листа проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій або електронній формі та повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений суб’єктом звернення, закриває справу шляхом сканування результату послуги у відповідному  реєстрі.

7.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається вописі видачі документа (за потребою)  та у програмі електронного документообігу.

7.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

7.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, спеціаліст центру реєструє інформацію про результат розгляду справи  в електронній формі, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

7.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень спеціалісти і керівник Центру.

7.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій або  електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору ( уразі платності адміністративної послуги), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у Центрі.

 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь