ГОРОДКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Вінницька область, Тульчинський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності на 2023 -2024 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ служби у справах дітей

Городківської сільської ради

від 15 травня 2023 року № 8

 

Заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності на

2023 -2024 роки

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

Визначити серед головних завдань профілактики бездоглядності, безпритульності в дитячому середовищі,  пріоритетними:

 • системний підхід до проведення координаційної роботи із запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності;
 • неухильне дотримання нормативно-правових актів з питань соціального захисту дітей, в т.ч. дітей, що належать до категорії дітей із числа внутрішньо-переміщених осіб (далі –ВПО);
 • здійснення постійного моніторингу ситуації щодо  результативності роботи з профілактики дитячої бездоглядності і безпритульності та своєчасного вжиття ефективних заходів із забезпечення прав та захисту дітей, в т.ч. тих, що належать до категорії дітей із числа ВПО;
 • здійснення постійного контролю щодо забезпечення прав та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до визначень, вказаних у Законі України «Про охорону дитинства», Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
  обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 р. № 585;
 •  залучення до вирішення питань профілактики та подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, правопорушень, негативних явищ в дитячому середовищі громадських організацій.

Служба у справах дітей Городківської сільської ради (далі ССД)

2023 -2024 р.р.

2

Здійснювати координаційні заходи, спрямовані на попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, а саме:

-виявлення та інформування суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю служб у справах дітей про:

        сім’ї, в яких було скоєне фізичне, психологічне, сексуальне, економічне насильство над дітьми, жорстоке поводження з ними або існує реальна загроза його вчинення;

        сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;

       сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;

сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;

сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;

сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;

сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей;

сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;

-системний моніторинг та контроль за ситуацією в сім’ях, де є ризик потрапляння дітей у складні життєві обставини;

-проведення інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи серед дітей та батьків/інших законних представників дітей щодо запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності.

ССД

Не рідше 1 разу в місяць

 

3

Ініціювати складання органом опіки та піклування протоколів про адміністративні правопорушення за недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, або особою, яка проживає з таким із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини, створення перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень (відповідно до ст.188-50, 255 КУпАП).

ССД

Протягом звітного періоду, за потреби

4

Ініціювати плановий розгляд на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини питання діяльності суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо результативності їх роботи, в межах компетенції, із сім’ями з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; ініціювати виїзні засідання Комісії з питань захисту прав дитини.

ССД

Щоквартально, за потреби

5

Здійснювати координаційну роботу щодо виявлення та своєчасного інформування служб у справах дітей стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

ССД

Щоквартально, за потреби

6

Забезпечити взаємоінформування та взаємозвірку  інформацій про дітей, які потребують соціального захисту.

ССД

Щомісячно, за потреби

7

Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів «Неблагополучна сім'я», «Діти вулиці», та профілактичного заходу, який стосується дітей шкільного віку, які мають право і зобов’язані отримати повну загальну середню освіту, із залученням всіх зацікавлених організацій та представників громадськості з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей, дітей, що вживають алкогольні напої, наркотичні засоби, та які не приступили до навчання у закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, тощо.

ССД

Не рідше 1 разу на місяць, вересень-жовтень 2023 – 2024 р.р.

8

Вживати систематичні заходи щодо своєчасного виявлення дітей, які не відвідують навчальні заклади, з метою попередження випадків не забезпечення батьками дітей або особами, що їх замінюють, обв'язку щодо забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

ССД

Не рідше 1 разу на квартал

9

Ініціювати та забезпечити розгляд на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини питання щодо дітей, які опинились в обставинах, та у яких відсутні можливості (або існує такий ризик) для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), з метою своєчасного вжиття превентивних заходів, спрямованих на усунення таких обставин.

ССД

1 раз на квартал  та за потреби

10

Забезпечити внесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини питання забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб протягом місяця після отримання від закладів повідомлень про влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, що здійснюють інституційний догляд і виховання дітей за заявою батьків.

ССД

Упродовж місяця після отримання від закладів повідомлень

11

Ініціювати на засіданнях зазначеної комісії розроблення та здійснення заходів про надання дітям, влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування/зарахування.

ССД

Протягом звітного періоду у разі наявності такої категорії дітей

12

Долучитись до організації розроблення та схвалення на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні/зарахуванні.

ССД

Протягом звітного періоду у разі наявності такої категорії дітей

13

Проаналізувати випадки та причини потрапляння дітей громади у складні життєві обставини з метою визначення кількості необхідних для громади патронатних сімей. Забезпечити організацію заходів щодо створення сімей патронатних вихователів у кожній територіальній громаді з подальшим влаштуванням до таких сімей дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток.

ССД

Протягом року

14

Висвітлювати в засобах масової інформації питання стосовно подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, привернення уваги населення до цієї соціальної проблеми. Здійснювати інформування громадськості про суть та зміст патронату над дитиною.

ССД

Щоквартально, (додатково за потреби)

15

Здійснювати перевірку стану виховної роботи з
дітьми у навчальних закладах.

ССД

Щоквартально

16

Запрошувати для бесіди батьків, опікунів,  піклувальників,інших законних представників дитини,
посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування причин та умов,  які призвели до порушення  прав  дітей, бездоглядності, вживати заходів щодо їх усунення.

ССД

За потреби

17

Порушувати перед органами виконавчої влади та   органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

ССД

За потреби

18

Забезпечити належне проведення та документування обстежень умов проживання та проведення оцінки рівня безпеки дитини.

ССД

Постійно

19

Забезпечити, у разі виявлення (підтвердження) під час проведення оцінки рівня безпеки дитини фактів загрози життю чи здоров’ю дитини, вжиття негайних заходів з  її захисту, та подальших заходів відповідно до нормативно-правових актів.

ССД

Постійно

20

Забезпечити своєчасне взяття на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та своєчасне, повне і достовірне введення відомостей про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти”.

ССД

Постійно

21

Забезпечити упродовж 14 календарних днів після взяття дитини на облік формування персонального складу міждисциплінарної команди на підставі пропозицій з числа працівників суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах; розроблення, виконання, систематичний (щоквартальний) перегляд і коригування індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах; проведення засідань міждисциплінарної команди.

ССД

Постійно

22

Забезпечити виконання функції з координації діяльності щодо виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

ССД

Щоквартально, за потреби

23

Здійснювати систематичне відвідування дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, за місцем її проживання

ССД

Не рідше ніж один раз на 2 місяці

24

Посилити роботу з сім’ями (в т.ч. із сім'ями ВПО), у яких проживають діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом вжиття координаційних та безпосередніх заходів:

 • забезпечити індивідуальний підхід до визначення проблем дитини та визначення конкретних дієвих заходів по їх вирішенню;
 • забезпечити узгодженість дій суб’єктів виявлення та/або організації соціального захисту дітей щодо кожної дитини стосовно усунення умов та обставин, які стали причиною виникнення складних життєвих обставин;
 • під час обстеження умов проживання дітей постійно проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з батьками та дітьми (відповідно віку) щодо прав, обов’язків та відповідальності, зокрема щодо профілактики домашнього насильства, булінгу (цькування) в освітньому середовищі, в т.ч. кібербулінгу;
 • системно здійснювати моніторинг результативності виконання заходів щодо усунення умов та обставин, які стали підставою для взяття на облік дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах;
 • забезпечити належне документальне оформлення проведеної роботи.

ССД

Постійно

25

Забезпечити належну перевірку цільового витрачання аліментів, сплачених на утримання дитини (у разі наявності звернень) у порядку, затвердженому Мінсоцполітики.

ССД

За потреби

26

Надавати всебічну підтримку громадським, благодійним, релігійним організаціям, що працюють в інтересах дітей, з метою вирішення питань, спрямованих на розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності.

ССД

Протягом року

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь